KALITATE ETA INGURUMEN POLITIKA INTEGRATUA

Compartir:

ASKORA PLUS, S.L. enpresa aitzindaria da elikagaien sektorean, taldeentzako menuak egiten eta banatzen.

Etengabeko hobekuntzaren bila eta gero eta lehia handiagoari erantzunez, ezinbestekoa da gure merkatu-estrategia egokitzea, kalitatea funtsezko elementu gisa integratuz, gure lehiakortasuna eta eraginkortasuna sektoreko maila gorenetara igotzeko.

Konpromiso sozial handia duen erakundea izanik, Ingurumenaren kontserbazioarekiko kezka erakutsi nahi dugu, eta horregatik, gure enpresan Kalitate eta Ingurumen Politika integratua ezarri da, gure bezeroen gogobetetasuna egunez egun lortzean oinarritua, haiek baitira gure enpresaren izateko arrazoia, ingurumena errespetatuz eta zainduz.

Politika hori ezartzeko, gure erakundearen testuingurua hartu da kontuan, gure jardueren, produktuen eta zerbitzuen izaera, tamaina eta ingurumen-inpaktuak barne.

Politika integratu hau kontzeptu orokor hauetan adierazten da. Konpromiso hauek gure erakundeko kide guztiek ezagutu behar ditugu, eta hauek bete eta hobetzeko etengabe lan egin, hauek izango dira eta gure ingurumen-helburuen ezarpenaren oinarri:

  • Ingurumena babesteko konpromisoa hartzen dugu, kutsaduraren prebentzioa eta gure inguruneari dagozkion bestelako konpromiso espezifikoak barne, hala nola baliabideen erabilera jasangarria, klima-aldaketa arintzea eta horretara egokitzea, bio dibertsitatea eta ekosistemak babestuz.
  • Konpromisoa hartzen dugu guri eragiten diguten lege-eskakizunak betetzeko, bai eta gure kudeaketa-sistemaren barruan planteatutako helburuak lortzeko sortzen diren gainerako baldintzak betetzeko ere.
  • Gure ingurumen-jarduera etengabe hobetzeko konpromisoa hartzen dugu.
  • Gure eguneroko lana bezeroen gogobetetasunera bideratuko dugu.
  • Sistema etengabe hobetzea, nutrizio aldetik balio handiagoa duten produktuak eta balio organoleptiko hobea duten produktuak prestatuz, enpresak manipulatu eta banatutako elikagaien segurtasuna bermatzeaz gain, eskatutako kalitate maila ziurtatuz.
  • Akatsak saihesteko gure baliabide materialak egokitzea, autokontrol-sistemaren eraginkortasuna hobetzeko.
  • Gure lurraldeko produktuekin eta gure ekoizleekin konprometitzen gara, eta, horregatik, lantzen ditugun menuetan tokiko produktu eta/edo produktu ekologiko ugari sartzen saiatzen gara.

Kontzeptu orokor horiek aldiro berrikusiko dira, kalitatearen eta ingurumen-jardueraren plangintzan ekintza zehatzetara egokitu, kuantifikatu eta itzultzeko, eta langile guztiei jakinaraziko zaizkie, hauek ulertu eta onar ditzaten.

Zuzendaritzak konpromisoa hartzen du kalitatearen eta ingurumenaren kudeaketa-prozesua bultzatu eta zuzentzeko, behar diren baliabideak esleituz eta horiek sistemaren jardueren multzoan sartuz, gure jarduerari dagozkion lege-baldintza guztiak hertsiki betez.

Izpta.: Jon Ramos Pérez

ASKORA PLUS, S.L.ko gerentea


Mas noticias sobre